Yıldırım Bayezid (I. Bayezid) Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri Nelerdir?

 Yıldırım Bayezid (I. Bayezid) Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri Nelerdir?

Yıldırım Bayezid (1360-1403); Yıldırım Bayezid, 1360 yılında Edirne’de doğmuş, 1403 yılında vefat etmiştir. Annesi Gülçiçek Hatun, babası Murad Hüdavendigar. Tarih kitaplarında, “Yıldırım” lakabını Niğbolu Meydan Savaşı’nda hiç beklenmeyecek bir hızla savaş meydanına ulaştığı için aldığından, ne kadar gözüpek bir komutan olduğundan, savaşlarda askerinin önünde savaştığından ve askerlerinin kendisine yetişmekte zorluk çektiğinden bahsedilmektedir. İyi bir eğitim görmüş, devrin en büyük alimlerinden dersler almıştır.

Genç yaşlarında Kütahya sancağında valilik yapmıştır. 1839 yılında, 29 yaşındayken, babası Birinci Murat’ın vasiyeti gereği padişahlığa getirilmiştir. Bayezid, 1389 yılında Bosna ve Bulgaristan fethedildikten sonra, Anadolu’da durumun karıştığını haber almış ve Balkan devletleriyle antlaşmalar imzalamıştır. Birinci Murat’ın ölümünden faydalanıp Osmanlılara karşı güç birliği yapan Anadolu Beyliklerine karşı mücadele etmiştir.

Yıldırım Bayezid Karamanoğulları, Beyşehir’i işgal edip Saruhan, Germiyan, Menteşe ve Aydın Beyliklerini kışkırtmıştır. Yıldırım Bayezid ise Sırp kuvvetleriyle birlikte Anadolu’ya girmiş ve başkaldıran beyliklerin topraklarını ele geçirmiştir. Çandaroğlu İsfendiyar Bey de Osmanlı hakimiyetini girmiştir.

1391 yılında Macaristan seferini iptal ederek, İstanbul’a giden Bayezid, İstanbul’u karadan ve denizden kuşatmıştır. Bu kuşatma, Osmanlıların İstanbul’a yaptıkları ilk kuşatmadır. Fakat büyük ve kuvvetli toplar olmadığından ve Macarların Türk topraklarına girmesi nedeniyle kuşatma kaldırılmıştır. 1935 yılında İstanbul, Bayezid tarafından tekrar kuşatılmış; fakat Haçlıların harekete geçtiği haberi alınınca bu kuşatma da kaldırılmıştır.

Bayezid’in Niğbolu Zaferi: Osmanlıların Rumeli’deki faaliyetleri Haçlıları telaşa düşürmüş ve Macar Kralı Sigismund, Papa’nın da desteğiyle Haçlı Ordusu’nun başına geçmiştir. Başta Fransız, İngiliz ve Alman kuwetlerinden oluşan bu ittifakın amacı beş yıldır kuşatma altında olan İstanbul’u kurtarmaktı.

Haçlılar Niğbolu Kalesi’ni kuşatmışlardır. Haçlılar bu savaşta büyük bir bozguna uğratılmışlardır. Savaş sonunda; Bulgar Krallığı kaldırılmıştır. Haçlıların aldığı topraklar Osmanlılara geçmiş ve Macaristan içlerine doğru akınlar yapılmıştır.

Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid’a “Anadolu Sultanı” anlamına gelen “Sultan-i iklim-i Rum” unvanı verilmiştir. Bu savaştan sonra İstanbul üçüncü kez kuşatılmıştır. Fakat büyük topların ve güçlü bir deniz kuvvetinin olmaması fethi engellemiştir. Bu yüzden Bayezid, Türk denizciliğini geliştirmek için çalışmıştır.

Yıldırım Bayezid, İstanbul’u kuşatma altında tutarak şehrin teslim olacağını düşünmüştür; fakat Timur tehlikesi nedeniyle Bizans’la antlaşma yapılmış ve kuşatma kaldırılmıştır. Bu antlaşmaya göre; İstanbul Sirkeci’de bir İslam mahkemesi, bir cami ve Türk mahallesi kurulmuştur. Yıllık haraç da artırılmıştır. 1398 yılında Karadeniz beylikleri fethedilmiş, bir yıl sonra da Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmiştir.

Timur, Cengiz İmparatorluğu’nu tekrar kurmak amacıyla faaliyetlere başlamış ve Hindistan’a seferler düzenlemiş, İran’ı da almıştır. Bağdat ve Azerbaycan Emirlikleri de Yıldırım Bayezid’e sığınmışlardır. Emirleri geri isteyen Timur, Yıldırım Bayezid’in reddiyle karşılaşınca iki tarafın arası açılmıştır.

Timur, Anadolu’ya girmiş ve Sivas’ı yağmalamaya başlamıştır. Osmanlı Ordusu ile Ankara Çubuk Ovası’nda karşılaşmışlardır. Bu savaşta, Yıldırım’ın kuvvetlerinden Kara Tatarların, Timur’un safına geçmesiyle 20 Temmuz 1402’de Osmanlı ordusu dağılmıştır.

Savaş sonunda Yıldırım Bayezid, Timur’a esir düşmüştür. Anadolu Türk birliği dağılmış ve Anadolu Beylikleri tekrar ortaya çıkarak güçlenmişler, başsız kalan Osmanlı’da karışıklıklar başlamıştır. Şehzadeler tarafından Osmanlı Devleti’nin dört ayrı bölgesinde, dört ayrı devlet ilan edilmiştir. 1402-1403 yılları arasındaki bu iktidar boşluğuna ve taht mücadeleleri dönemine Fetre-Devri denir.

Bayezid Döneminde İnşa Edilen Mimari Eserler Nelerdir?

Yıldırım Bayezid, ülkenin imarıyla da ilgilenmiştir. Bursa Ulu Camii, Timurtaş Paşa adına bir cami, Mudurnu Yıldırım Camii, Bergamc Ulu Camii o dönemde inşa edilmiş mimari eserlerdendir. 1936 yılında da Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. Bursa Yıldırım Sağlık Ocağı, Bursa Yıldırım Darüşşifası Osmanlı’da sağlık alanında yapılan ilk eserlerdendir. Bayezid döneminde inşa edilen Bursa Yıldırım Medresesi de, Bursa’nın ilim alanında gelişmesini sağlamıştır.

I. Bayezid Kimdir?

Yıldırım Bayezid neden yıldırım ünvanı verilmiştir?

1394’te Selanik ve Yenişehir’i (Mora) alan Osmanlı orduları, Teselya ve Arnavutluk’a kadar ilerlediler. Sultan 1. Bayezid‘e “Yıldırım” unvanının verilmesinin sebebi, ordusuyla savaş alanına çok hızlı hareket etmesidir.

Yıldırım Bayezid nerede öldü?

8 Mart 1403 Akşehir

Yıldırım Bayezid mi Yıldırım Beyazıt mı?

Bayezid. I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (1354, Edirne – 8 Mart 1403, Akşehir), dördüncü Osmanlı padişahı. 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır.

Yıldırım Beyazıt kimin oğlu?

Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatun. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona ‘Yıldırım‘ lakabı takılmıştı. Çocukluğunu Bursa Sarayı’nda kardeşleriyle birlikte geçirdi

Yıldırım Beyazıt kimle evlendi?

Hafsa Hatun. 1390
Olivera Despina Hatun. 1389–1403
Devletşah Hatun. 1378
Devlet Hatun

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın