Uranyum Nedir? Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

 Uranyum Nedir? Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

Bu Yazımızda, Uranyum Nedir? Kullanım Alanları Ve Özellikleri Nelerdir? Başlıklı sorulara cevap vereceğiz. Sizler için faydalı bir yazı olacağını umuyoruz. Söz fazla uzatmadan Uranyumun tanımı ile yazımıza başlayalım

Uranyum kimyasal bir elemandır. Sembolü U’dur. Atom ağırlığı 238,2 atom numarası ise 92’dir. Demir görünüşüne sahip bir maden çeşididir ve 1800 derecede erir, atomsal parçalanmada radyumu vermektedir. Son zamanlarda teknikte en fazla kullanılmakta olan elemanlardan birisidir.

Periyodik tablonun III B grubunda bulunan aktinitler serisinde yer alan radyoaktif kimyasal elementtir. Yoğun, güçlü ve gümüş beyaz rengine sahip olan bir metal çeşidi olan uranyum tabii elementlerin içinde atom ağırlığı en fazla olandır.

Kimyada “U” harfiyle gösterilmektedir. 1789 yılında M. H. Klaproth adlı bir bilim adamı tarafından keşfedilmiş olan uranyum E.M. Peligot tarafından 1841 senesinde uranyum-4-oksitten (UO2) izole edilmiştir. 1896 senesinde Henri Bucquerel uranyumun radyoaktif bir element olduğunu keşfetmiştir.

1934 yılında Fermi ve çalışma arkadaşları uranyumun ß-ışıması yaptığını bulmuştur. 1938 senesinde ise Hahn ile Strassmann uranyumu nötron ile bombardıman ederek daha hafif elementler elde etmişlerdir.

1939 senesinde Fermi, uranyumun çekirdek reaksiyonlarının zincir reaksiyonları olduğunu belirtmiştir. 1939 yılında bilim adamları U235’in fisyon reaksiyonu verebileceğini kanıtladılar. 1942 senesinde nükleer zincir reaksiyonu yapılmıştır. Uranyumdan yapılmış olan atom bombası ise 1945 senesinde kullanılmıştır.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Atom enerjisi üretimi için kullanılmadan önce uranyumun çok küçük bir pratik uygulaması bulunmaktaydı. Seramik alanında, fotoğrafçılık alanında, kimyevi reaksiyonlarda katalizör şeklinde ve daha birkaç işlemde kullanılmış olmasına rağmen, bütün bu işlemler uranyumun farklı bir element şeklinde istihsalini gerektirmiyor ve uranyum radyum endüstrisinin bir yan ürünü şeklinde üretiliyordu. Nükleer enerjinin kullanılmasında uranyum yöntemi, bu olayı tamamiyle değiştirmiştir: Uranyum asıl mamul, radyum ise daha az önemli bir yan ürün haline geldi.

Bütün uranyum izotopları nükleer yakıt şeklinde kullanılabilir. Tam bir parçalanma sağlanır ise bir paund (ortalama 454 gram) yakıt 10.000 kilowatt – saat enerji vermektedir. Bu büyük miktardaki enerjinin kontrollü şartlar altında kullanılması işlemleri sürdürülmekte ve bir sonuca erişme konusunda ümitli olunmaktadır.

Normal izotopik kompozisyonu ve tabii uranyum, nükleer reaktörlerde kullanılabilmektedir. Buralarda parçalanıp enerjiye dönüşür. Bu işlemde uranyumun bir bölümü plütonyuma dönüşmektedir. Bu da zincirleme patlama reaksiyonlarında kullanılır.

Uranyumun bizzat kendisi patlayıcı olarak asla kullanılamaz. Atom numarası: 92’dir. Simge: U harfidir. Kütle no: 238,03 Kaynama Noktası (C): 3818 derecedir. Erime Noktası (C): 1132 derecedir. Yoğunluk: 19,07 Buharlaşma Isısı: 110dur. Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2,7dir. Elektriksel iletkenlik: 0.034 ve Isıl iletkenlik ise: 0.064tür Özgül Isı Kapasitesi ise: 0.028dir

Zenginleştirilirmiş Uranyum Nedir?

Zenginleştirilmiş uranyum, içerisindeki Uranyum-235 (kimyasal sembol 235U) oranı belirli yöntemler ile doğal seviyelerin üstüne çıkartılan uranyum karışımıdır. Doğada sahip olunan bütün uranyum elementinin %99.284’ü Uranyum-238 (kim. sembol 238U) izotopundan meydana gelir.

Uranyum Nedir? Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

Zincirleme fisyon gerçekleştirme yeteneği olan tek uranyum izotopu olan Uranyum-235’in bütün uranyum rezervleri içindeki payı sadece %0.72’dir. Bundan dolayı nükleer yakıt amaçlı şeklinde kullanılabilmesi için 235U izotopunun uranyum karışımı içindeki oranının arttırılması gerekir.

2007 yılından itibaren dünyada nükleer silah üretimi, askeri deniz ulaşımı ile az miktardaki araştırma reaktörleri için ortalama 2,000 ton zenginleştirilmiş uranyum üretilmiştir. Zenginleştirilme işleminden geriye kalan Uranyum-238’e indirgenmiş ya da Zayıflatılmış Uranyum adı verilir.

Uranyum başlıklı yazımızın sonuna gelmiş olduk. Umarız merak ettiğiniz soruların cevaplarını yazımızda bulmuşsunuzdur.

Kimyasal Özellikleri

Atomik numara: 92

Atom kütlesi: 238.03 g.mol -1

Pauling’e göre elektronegatiflik: 1.7

Yoğunluk: 20 ° C’de 18,95 g.cm -3

Erime noktası: 1132 ° C

Kaynama noktası: 3818 ° C

Vanderwaals yarıçapı: 0.121 nm

İyonik yarıçap: 0.103 nm (+3); 0,093 nm (+4)

İzotoplar: 11

Electronc kabuğu: [Rn] 5f 3 6d 1 7s 2

Tarafından keşfedildi: Martin Klaproth 1789

Zararları Nelerdir?

Tüm bu bileşenlerde doğal olarak mevcut olduğu için insanlar her zaman yiyecek, hava, toprak ve sudan belirli bir miktarda uranyuma maruz kalırlar. Kök sebzeler ve su gibi yiyecekler bize az miktarda doğal uranyum sağlayacak ve hava ile minimum konsantrasyonda uranyum soluyacağız. Deniz ürünlerindeki uranyum konsantrasyonları genellikle o kadar düşüktür ki, güvenle göz ardı edilebilirler.

Tehlikeli atık sahalarının yakınında yaşayanlar, madenlerin yakınında yaşayanlar, fosfat endüstrisinde çalışanlar, kirli toprakta yetişen mahsulleri yiyenler veya uranyum atık bertaraf noktasından su içenler diğer insanlardan daha fazla maruziyet yaşayabilir. Uranyum sırları yasaklandı, ancak onları hala cam işi için kullanan bazı sanatçılar, normalden daha yüksek bir maruz kalma yaşayacaktır.

Uranyum radyoaktif bir madde olduğu için sağlık etkileri araştırılmıştır. Bilim adamları, doğal uranyum seviyelerinin zararlı radyasyon etkisi tespit etmediler. Ancak çok miktarda uranyum alındıktan sonra kimyasal etkiler ortaya çıkabilir ve bunlar böbrek hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

İnsanlar, radyoaktif bozunma sırasında oluşan uranyum radyonüklidlere uzun süre maruz kaldıklarında kanser geliştirebilirler. İnsanlar zenginleştirilmiş uranyuma maruz kaldıklarında kansere yakalanma şansı çok daha yüksektir, çünkü bu uranyumun daha radyoaktif bir şeklidir. Bu uranyum türü zararlı radyasyon yayar ve bu da insanların birkaç yıl içinde kansere yakalanmasına neden olabilir. Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer santrallerdeki kazalar sırasında ortama bulaşabilir.

Çevreye Etkileri

Uranyum, çok reaktif olan radyoaktif bir malzemedir. Sonuç olarak, çevrede temel formunda bulunamaz. Uranyumun diğer element ve maddelerle reaksiyonu sırasında oluşan uranyum bileşikleri suda kendi ölçülerine göre çözünür. Bir uranyum bileşiğinin suda çözünürlüğü, toksisitesinin yanı sıra ortamdaki hareketliliğini de belirler.

Uranyumun kendisi özellikle tehlikeli olmasa da, bazı bozunma ürünleri, özellikle bodrumlar gibi dar alanlarda birikebilen radon gibi bir tehdit oluşturuyor.

Havadaki uranyum, çökelme veya yağış yoluyla yüzey sularına, bitkilerde veya toprakta düşen toz olarak bulunur. Daha sonra sudaki tortuya ya da zaten mevcut olan uranyum ile karışacağı alt toprak katmanlarına batacaktır.

Düşük miktarda uranyum içeren suyun içilmesi genellikle güvenlidir. Doğası gereği uranyumun balıklarda veya sebzelerde birikmesi muhtemel değildir ve emilen uranyum, idrar ve dışkı yoluyla hızla atılır.

Topraktaki bileşikler, yeraltı sularına doğru hareket etmeden yıllarca toprakta kalabilen diğer bileşiklerle birleşecektir. Uranyum konsantrasyonları fosfat bakımından zengin toprakta genellikle daha yüksektir, ancak bunun bir sorun olması gerekmez, çünkü konsantrasyonlar genellikle kirlenmemiş toprak için normal aralıkları aşmaz.

Bitkiler uranyumu köklerinden alır ve orada depolar. Turp gibi kök sebzeler, sonuç olarak normal konsantrasyonlardan daha yüksek uranyum içerebilir. Sebzeler yıkandığında uranyum çıkarılacaktır.

Kısaca Uranyum Nedir?

Uranyum, yeryüzünde doğal olarak bulunan bir metaldir. Dünyadaki hemen hemen tüm toprak, kaya ve suda az miktarda uranyum vardır. Yağmur, rüzgar ve diğer doğal süreçlerde çevrede hareket edebilir. İnsanlar askeri kalkanlar, silahlar, uçaklar ve helikopterler yapmak için uranyum kullandılar. Ayrıca nükleer silahları ve nükleer santralleri beslemek için de kullanılır.

Uranyum nereden elde edilir?

Dünya’da en çok uranyum rezervinin bulunduğu yer Avustralya’dır. Bilinen uranyum rezervinin 1,664 milyon tonu Avustralya’da, 745 bin tonu Kazakistan’da, 509 bin tonu Kanada’da ve 507 bin tonu ise Rusya’da bulunmaktadır.

Uranyum Türkiyede çıkıyor mu?

Ülkemizde 12.614 ton uranyum (U₃O₈) ve 380.000 ton toryum (ThO₂) (Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören) görünür rezervi bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde Nevşehir, Aydın illeri ile Trakya bölgesinde nükleer enerji hammaddelerinin aranmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, olumlu veriler elde edilen sahalarda

Zenginleştirilmiş uranyum nerede kullanılır?

Zenginleştirilmiş uranyum, hem sivil amaçla elektrik üretimi için kullanılan reaktörler hem de askeri amaçlı nükleer silahlar ve harp başlıkları için kullanılan, kilit önemi haiz bir yakıttır.

Uranyum nasıl elde edilir?

Uranyum, 1789 yılında bir Alman kimyacı Martin Klaproth tarafından zift maddesinde bulunmuştur. Kendisinden sekiz yıl önce keşfedilmiş olan gezegen Uranüs’ün adını almıştır. – Uranyum, yaklaşık 6,6 milyar yıl önce süpernovalarda oluşmuştu. … – Uranyumun erime noktası 1132 ° C’dir

Uranyum En çok hangi ülkede var?

Dünyada bilinen uranyum rezervinin yüzde 31’i Avustralya’da bulunuyor. Ülkede toplam 1 milyon 661 bin ton uranyum rezervi bulunuyor. Onu, en yakın 629 bin ton ile Kazakistan ve 487 bin 200 tonla Rusya ve 468 bin 700 tonla da Kanada izliyor.

Ne işe Yarar?

Hem sivil amaçla elektrik üretimi için kullanılan reaktörler hem de askeri amaçlı nükleer silahlar ve harp başlıkları için kullanılan, kilit önemi haiz bir yakıttır. URANYUM NEDİR? Uranyum, radyoaktif bir kimyasal elementtir. Simgesi “U”dur.

Nelerde Kullanılır

Yüzyıllarca camlara renk verici malzeme olarak kullanılan uranyum, günümüzde yaygın bir şekilde nükleer santrallerde enerji üretiminde kullanılmaktadır. Uranyum, temel olarak nükleer yakıtın hammaddesidir

Uranyum Nedir? Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın