Sahip Ne Demek ?Sahibe Ne Demek ?

 Sahip Ne Demek ?Sahibe Ne Demek ?

Sahip ne demek ? Sevgili arkadaşlar toplum olarak tek düze ve baskıcı bir yapıya sahip olduğumuz için , özgürlük kelimesinin anlamını bilmediğimiz , insan hakları hakkında bilgi sahibi olmadığımız , yorumlamadan sadece izledikleri ile gördükleri ile yetinen araştırmayan yeniliklere açık olmayan kişilik yapılarının toplumumuzda çoğunlukta olduğu için , saygı kavramını hiçbir zaman özümseyememiş olmanın da vermiş olduğu cehalet den dolayı farklı düşünce , yaşam biçimi ve felsefi yapılara daima on yargılarla yaklaşıyor. Bu tarz paylaşım içinde olan kişileri dışlıyor , yargılıyor daha da kötüsü hakaretlerle rencide ediyoruz . Sanki dünyadaki tek doğru biz ve bizim yaşantımız gibi davranıyoruz .

Oysa ki özgür birey kendi özgür iradesi ile istediği yaşam biçimini , istediği felsefi yapıyı benimsemek ve istediği şekilde yaşamak hakkına sahiptir . Buradaki sınır başka insanların bu durumdan rahatsız olmaması , kanunen suç teşkil edecek durum ve yapılardan uzak durmasıdır .

Şimdi diyenleriniz olabilir o halde kölelik suç değil mi ? Evet birisini kendi istek ve rızası dışında köleleştirmek , zorla ve tehdit ile cebir kullanarak bir şeyleri yapmaya zorlamak suçtur ve bunu yapan kişiye kanunen cezai yaptırım uygulanır . Buradaki kıstas bir şikayetçinin olması ve kendisinin zorlandığını köleleştirildiğini iddia eden bir kişinin olmasıdır . Ortada şikayet eden ve şikayetçi yok ise kişiye karşı işlenmiş suçtan da bahsetmek mümkün değildir . Yani birey kendi istek ve arzusu ile bir kişiye köle olabilir , itaat edebilir onun yanında köle standartlarında yaşayabilir , kendi vücudunu ona sunup vücudunda çeşitli uygulamaların yapılmasına izin verebilir ve bu durumdan mutlu olabilir , bu durum karşılıklı istek ve arzu dahilinde yaşandığı sürece kimsenin şikayetçi olmadığı için bir suçtan bahsetmek de mümkün değildir . Sadece buradaki sınır alenilik kazanmaması insanları rahatsız etmeden kendi özelinde yaşanmasıdır . Yani özgür bireyin köle hayatı yaşama hakkı ve özgürlüğü vardır , bu kimseyi bağlayan bir durum değildir . Ayrıca burada bahsedilen kölelik eski zamanlardaki gibi zorlayıcı ve baskıcı bir yapı değil karşılıklı istek ve arzu dahilinde yaşanılan bir tarafın isteği ile bitirilebilen bir ilişki yapısı , yaşam biçimi , felsefi yapıdır .

Şimdi de Sahip yada Sahibe kavramlarına değinelim . Sahip yada sahibeler köle olduğunu iddia eden kişileri aşağılar , ezer , kullanır ve bazen de işkence denilebilecek uygulamalar ile kölelerini domine eder . Peki birisine işkence yapmak , Aşağılamak , Hakaret etmek , şiddet uygulamak suç değimlidir ? Evet birinse istek ve arzusu dışında şiddet uygulamak , aşağılamak , hakaret etmek suçtur , bunu yapan kişi kanunen suçludur . Lakin burada da aranan kıstas bir şikayetçinin olmasıdır . Eğer kendisine işkence uygulanan , şiddet uygulanan kişi bu durumdan memnun ise özellikle bu uygulamaların yapılması için sahip yada sahibesine yalvarıyor ve bu durumdan zevk alıyorsa , her hangi bir şikayeti yok ise bir suçtan da bahsetmek söz konusu değildir . Yani suç olması için bir tarafın şikayetçi olması bireye bu uygulamaların zorla uygulanması gerekir . Sahip yada sahibe olmak , köle sahiplenmek suç değil bir yaşam biçimi , yaşam felsefesi , hayat tarzıdır . Önemli olan toplumu rahatsız etmeden kendi özelinde yaşamak ve yaşatmaktır .

BDSM Nedir ?

Bdsm olayına değinecek olursak bdsm kavramı genel anlamda köle , sahip ve sahibe karakterleri onların bir birleri ile ilişkilerinde kullandıkları ve uyguladıkları uygulamaları barındıran komple bir felsefi yapıdır . Bdsm kesinlikle sapıklık sapkınlık değil bireylerin kendi istek ve arzuları ile sıradan ve monoton toplumdan soyutlanarak kendi özellerinde yaşadıkları ve yaşattıkları renkli bir felsefi dünyadır . Yaşayanlar ve yaşatanlar hallerinden memnun , durumdan şikayetçi olmadıkları için bir suçtan bahsetmek mümkün olmadığı gibi toplumu rahatsız edici durum ve eylemlerden kaçınıldığı sürece de her hangi bir ahlak değerlendirmesinin yapılması da yanlış ve gereksizdir . İnsanlar tek düze olmak zorunda yada herkes gibi davranmak zorunda değildir . Özgür birey ne yaşayacağına kiminle nasıl yaşayacağına kendi özel yaşantısına karar verebilecek yetki ve etkinliğe sahip olan kişidir .

Umarım yazılarım biraz açıklayıcı olmuştur , birkaç kişinin ön yargılardan kurtulmasına vesile olabilir … Bırakalım insanlar istediği gibi yaşasın . Hayat sayılarla ifade edilebilecek kadar kısa bir zaman dilimidir . Her bireyin mutlu olmaya hakkı vardır . Bu mutluluktaki tek kıstas kendi mutluluğumuzun başkalarının mutsuzluğuna neden olmamasıdır

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın