Meme Kanseri Nedenleri Nelerdir?

 Meme Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Meme kanseri, kadınların en çok rastladığı kanser türüdür. Bu kanser türü nedir, nedenleri ve oluşma evreleri nelerdir inceleyelim.

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri kadınlar arasında en yaygın kanser türüdür.  Son yıllarda bu hastalığın yayılma sıklığı kadınlar arasında artmaktadır. Maalesef, pek çok kadın doktora kanserin gecikmiş aşamalarında başvuruyor ki, bu da tedaviyi daha da zorlaştırmaktadır.

Erken teşhis! En önemli faktör olup hekimlerin, sağlık çalışanların, tıp personelinin ve tüm sağlık örgütünün insanlarımızın bu terimin ne kadar önemli olduğunu anlamalarıdır. Kanser şimdi değil, eski zamanlardan beri mevcuttur. Tümör “kanser” e benzediğinden ona işte bu isim ( “karkinos” Latincede “kanser” demektir) verildi.

Günümüzde bilim adamları tümör hücrelerinin oluşma nedenlerini incelemeye çalışıyor. Diğer kanser türleri gibi meme kanseri de çok hırslıdır.

Bu hastalık genetik olarak aktarılabilir. % 10durumlarda ise nesilden nesle aktarılır ve genetik mutasyonların sonucu oluşur (BRCA1 ve BRCA2).

Bu hastalık sadece kadınlar arasında değil, erkekler arasında da rastlanır. Sayısına göre%  1durumlarda erkekler arasında rastlanmaktadır. Erkeklerde meme kanserinin sebebi yukarıda adı geçen BRCA2 genetik mutasyon, stres, travma, obezite, hormonal bozukluktur. Tümörün oluşması birkaç faz oluşur: tümörün oluşması, büyümesi, çevre dokulara yayılması. Bunlar hepsi hücre genomuna bağlıdır.

Meme kanserinin Oluşma Nedenleri

  1. Östrojenin (kadın cinsel hormonları) artması;
  2. Adet bozuklukları;
  3. Tiroid ve böbreküstü bezlerinin işlevinin bozulması;
  4. Kürtaj;
  5. Süt verme süreçleri

Tüm bu faktörlere meme kanserinden muzdarip kadınların çoğunda rastlanır.

Ayrıca, bu faktörlere erken adet (menarş, 11-12 yaş); geç doğum (30-35 yaş); büyük kütleli gebelikler, düşükler, yumurtalıklarda meydana gelen iltihabi süreçler, yumurtalık kistleri, endometriozis vb. hastalıklar için de geçerlidir.

Bu hastalık 65 yaşından sonra menopoz döneminde olan bayanlarda da rastlanır. Bunun nedeni aşırı obezite ve böbreküstü bezi östrojenlerin artması olabilir.

Kötü huylu tümörler metastaz ve invazyon (çevre dokuya yayılma) yeteneğine sahiptir. Bu süreçlerde önemli rolü UPA ve Pai-1 proteinleri oynuyor. Onların seviyesi kalktığı zaman meme kanserinin ortaya çıkma sıklığı 1.5-2 kat kadar daha artıyor. Bu bilgiyi de birçoklarının bilmesi çok önemlidir.

Bu hastalığın oluşum nedenlerine göre kadınlar 3 gruba ayrılabilir

  1. Bu hastalıktan üreme dönemde sıkıntı çeken kadınlar.
  2. Genetik risk faktörlü hanımlar (Birinci ana neden anne, teyze, teyze kızlarında meme ve jinekolojik malign türevleri olan).
  3. Metabolizma ve hormonal bozukluğu olan kadınlar.

Tabii ki, bazen kanser hiç bir belirti, risk faktörü olmadan meydana gelebilir. Mamografi ve US muayenesi bu hastalığın erken tanısı için en doğru muayene metodudur.

Meme Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Memede lezyon kanser mıdır?

Tabi ki değildir. Ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu kanser olmayan, iyi huylu kitlelerdir.

Meme kanserinde 3 evre ne anlama geliyor?

Tümörün 5 cm.’den büyük olmasıdır ya da 5 cm.’den küçük tümör olup koltuk altı bezlerinde fazla sayıda paket halinde tutulum olması, göğüs kasları duvarına tutulum olmuş olması, meme başını tutmuş olması ya da boyundaki lenf nodlarına doğru yayılım yapmış olması evre3 olarak tanımlanır.

Kanserde 0 evre ne demek?

Kanser hücreleri hem yayılma potansiyeli kazanmamış hem de tamamen memede sınırlı kalmıştır.

Memede duktus ne demek?

süt kanalları (meme başına sütü taşıyan küçük kanallar, duktus) stromadan (süt kanalları, lopçuklar, kan damarları ve lenfatik damarları çevreleyen yağ ve bağ dokusu) oluşur.

Memede kireçlenme ne demek?

Meme kireçlenmeleri meme ve tiroid gibi bazı organların hastalık ve kanserlerinde oluşan 0.1-0.5mm. boyutlarındaki kalsiyum çökeltileridir. Meme dokusundaki kireçlenme odaklarının tıbbi terim olarak karşılığı Mikrokalsifikasyon`dur. Meme kireçlenmeleri gözle görülemez, elle hissedilemezler.

Memede invaziv karsinom ne demek?

Invaziv duktal karsinommeme kanserinin süt kanallarında ortaya çıktığını gösterir. Meme kanserinin yüzde 20’si de invaziv lobüler karsinomdur. Bu türde ise meme kanseri süt kanallarında değil süt bezlerinde gelişir. Meme kanserine neden olan hücrelerin çoğalması ve büyümesi oldukça zaman alır.

Memede benign bulgular ne demek?

Kadınların kendi kendine fark ettiği memede ele gelen kitle veya mamografi sırasında memede fark edilen çoğu değişiklik kanseri değildir. Birçok değişiklik (adenozis, kist, yağ nekrozu, fibroadenom ve intraduktal papillom) iyi huylu (benign) değişikliklerdir ve meme kanseri riskini artırmaz.

Memede kaba kalsifikasyon ne demektir?

Meme dokusu içinde bulunan kalsiyum birikimlerine meme kalsifikasyonu (kireçlenme, çökelek) adı verilir. Bunlar çok küçük odaklar olup, elle hissedilemezler, ancak mammografide fark edilirler. Bunlar genellikle iyi huyludur ama sıkı kümeler halinde bulunan meme kalsifikasyonları meme kanserini işaret edebilir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın