İtfaiyecilerin Görevleri ve Hizmetleri Nelerdir?

 İtfaiyecilerin Görevleri ve Hizmetleri Nelerdir?

Yangın söndürmekle görevli teşkilata verilen genel ad. İtfaiyenin, görevinin özdeşleştiği “yangın felaketlerinde” öncelikle üç amacı vardır. Bunlar sırasıyla: Hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır.

Sadece bir eğlence devri olarak anılan, fakat aslında Osmanlıların yaşamına önemli yenilikler de katan Lale Devri (1718-1730)’nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İstanbul da ilk yangın tulumbası yapmış ve bunu bir yangında kullanmış olan aslen Fransız olan Davut Gerçek Ağa isimli kişinin icadına önem vermiş ve Yeniçeri Ağalığına bağlı Yangın Tulumbaları Ocağına kurmuştur. Bu tulumba, ilk olarak Tophane ve Tüfekhane yangınlarında kullanılmıştır.

Çok ağır olması nedeniyle söz konusu tulumbanın adına didon denilmiştir. Daha sonra daha hafif malzemeler kullanılarak yapılan yeni tulumbaya da didon bozması adı verilmiştir. Sonraki yıllarda tulumbanın yangın söndürmekteki önemi daha iyi anlaşılınca, bu konuyu daha ciddi ele alma amacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bir tulumbacılar ocağı kurulmuş ve bu ocak, Yeniçerilik kaldırılıncaya kadar 111 yıl Osmanlılara hizmet vermiştir (1714-1825).

Ancak Tulumbacı Ocağı’nın kaldırılmasından 48 gün sonra, İstanbul’da çıkan büyük yangın şehirde büyük hasara yol açınca Tulumbacı Ocağı’nın yeniden kurulması gereği ortaya çıkmış ve sonucunda da, tulumbacı başı konağındaki yangın söndürme araçları, emekli subaylara devredilmiştir (1827). Böylece yarı askeri bir teşkilat kurulmuştur. Sadece zapıta işleriyle uğraşmak üzere kurulan Zaptiye müşir-ligi (1846), daire merkezinde ve mahallelerde birer tulumba bulundurulmasına karar vermiş, belediye dairelerinin kurulması sırasında da (1869) aynı şekilde karar alındı ve mahalle tulumbacılığı bu şekilde oluşturuldu. Birkaç yıl sonra İstanbul’da çıkan büyük yangınla (1871) daha geniş ve güçlü bir teşkilat kurulması gerektiği görülmüş ve hükümet bu konuda incelemeler yapmıştır. Sonunda Macaristan’dan kont Sezecsenye adında bir uzman subay getirilmiş ardından da 26 Eylül 1894’te bir itfaiye alayı kurulmuştur.

Alayda, dört tane nizamiye ve bahriye taburu vardı. Bu askeri kuruluş, 25 Eylül 1923’e kadar, 49 yıl görev yapmış bu tarihte yangın söndürme görevi, belediyelere devredilerek mahalli bir nitelik almıştır. Zamanın Belediye Reisi Haydar Bey, itfaiyeyi modern araçlarla donatarak bugünkü İstanbul itfaiyesinin temelini atmayı başarmıştır. Bugün Türkiye’de itfaiyenin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

İtfaiyenin Başlıca Görevleri

  • Genel ve resmi yerlerde, herkese açık olan mahallerde, imalathane ve fabrikalarda ve her dükkanda, yangına karşı bulundurulacak tertibat ve itfaiye araçlarını kapsayan uyarıları hazırlamak;
  • Yangınları gözetlemek, süratle haber vermek ve almak için, gerekli tesisat ve teşkilatı hazırlamak;
  • Yangın çıktığında seri şekilde olay yerine gelip müdahale etmek ayrıca diğer afetlerde de halkın yardımına koşmak;
  • Şehrin gerekli yerlerine itfaiye sarnıç ve havuzları yaptırmak;
  • İtfaiye araçlarını her an göreve ve harekete hazır bulundurmak;
  • İllerdeki sivil savunma teşkilatının itfaiye servisi başkanı sıfatıyla, bu servislerin kurulmasını, buralarda nitelikli itfaiyeciler yetiştirilmesini ve bu servisin yönetimini sağlamak.

Türkiye’de bugün bütün il ve ilçelerde itfaiye teşkilatı kurulmuştur. illerde, bölgelerin yangına hassasiyet derecelerine ve bölgelerin özelliğine göre, yer alan grup ve müfrezeler vardır. Liman şehirlerinde, kara itfaiyesinin yani sıra, deniz itfaiye teşkilatı da bulunmaktadır.

itfaiye personelinin çalışma düzeni üç vardiya olarak bir gün çalışıp iki gün tatil yapma düzeniyledir. Son yıllarda alınan yeni araçların ve eğitimlerin yeniden düzenlenmesi sonucu İstanbul itfaiyesi dünyanın en gelişmiş en modern itfaiyesi haline gelmiştir. Türkiye itfaiye araç yaşı ortalamasında Amerika, İngiltere gibi ülkelerden hemen sonra gelmektedir.

Itfaiye görevleri nelerdir?

Yangınlara karşı önlem alır.
Yangın sırasında can ve mal güvenliğini sağlar.
Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarında bulunur.
Yangından kurtardığı kişilere ilk yardım yapar.
Kurtarılan ağır yararı kişileri zarar görmeyecek şekilde taşır.
Trafik kazalarına müdahale eder.

Itfaiye hangi kuruma bağlıdır?

İtfaiyeler, dünyada birçok yerde İçişleri Bakanlığı’na bağlı ayrı bir genel müdürlük şeklindedir.

IItfaiye ücret alır mı?

Yangın, trafik kazası, sel, çökme gibi acil itfai olaylara müdahale hizmetleri ücretsiz olup Kamu ve Özel Kurum/Kuruluşlara yönelik yangın güvenlik eğitimi, araç kiralama ve aşırı yağışın sebep olmadığı su tahliyesi hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre verilmektedir.

Itfaiye nasıl çalışır?

İtfaiyeci yangına karşı önlem alınmasını sağlar, bununla birlikte doğal afetler neticesinde gelişen durumlarda arama ve kurtarma ile birlikte ilk yardımda görev alır. İtfaiyeciler yangın söndürme çalışmalarıyla birlikte yangın bölgesinin içinde veya dışında kalan kişiler için kurtarma çalışmalarını da yürütürler.

İtfaiyecilerin Görevleri ve Hizmetleri Nelerdir?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın