İngilizce Okuma Teknikleri Nelerdir?

 İngilizce Okuma Teknikleri Nelerdir?

İngilizce okuma teknikleri  nelerdir? İngilizce, tüm dünyada kabul edilen kullanılması mecburi olan küresel bir dildir. İster istemez günlük hayatımızda karşımıza çıkacaktır. Hiç bilmesekte kulak aşinası olduğumuz kelimeleri günlük hayatımızda da kullanırız. Fakat iş biryerde okumaya gelince çok fazla hata yaparız ve çaresiz kalırız.

İngilize okumayı zorlaştıran sebepler nelerdir? (Reading difficulties in English)

Aşağıda okuma konusunda yabancı dil öğrenenlere zorluk çıkaran unsurları bulabilirsiniz.

Okunaksızlık (Illegibility):

İngilizce öğrenenlerin karşılaştıkları zorluklarda biri okunaksızlıktır. Okuma parçası kaliteli baskı, fotokopi yada yazıcı çıktısı olmadığında, kötü bir şekilde tasarlandığında yada yazılar gereğinden çok küçük olduğunda bu sorunla karşılaşılır. İnternet üzerinde ekrana bakmak da bu kategoride sayılabilir. Çünkü parlak bir yüzeye göz kırpmadan dikkatle bakmak okuma problemi oluşturabilir.

Bilinmeyen kelimeler (Unfamiliar Words)

Bir parça kullanılan kelimelerin zorluğundan dolayı anlaması zor olabilir. Okuma parçalarında kullanılan kelimelerin zorluğu okuyucu göz önüne alınarak ayarlanmış olmalıdır. Mesela aşağıdaki cümle bir işyerinde sakız çiğnemeyi yasaklama amacıyla yazılmıştır ama gereksiz şekilde zor kelimeler kullanılmıştır:
You are requested to desist from masticating gum in this establishment.
Bilgi eksikliği (Lack of Background Knowledge)
Bir diğer zorluk ise okunan parça hakkında bilgi eksikliğidir. Örneğin istatistik hakkında çok az bilgisi olan bir kişinin aşağıdaki parçayı anlaması zor olacaktır:
To minimize two unknowns we differentiate with respect to each variable in turn treating the other variable as a constant. The process is called partial differentiation and the notation used is standard.

Zor kavramlar (Difficult Concepts):

Cümlelerin birbirine bağlanması gibi kompleks yazılarda kavramlar anlamayı güçleştirebilir.
Kelimeler anlaşılsa ve önbilgi olsa bile parçadaki kavram yapısı anlamayı zorlaştırır. Aşağıdaki örnek gibi:
The appeal of the view that a work of art expresses nothing unless what it expresses can be put into words can be reduced by setting beside it another view, no less popular in the theory of art, that a work of art has no value if what it expresses can be put into words.

Karmaşık söz dizimi (Complex Syntax):

Yukarıdaki parça aynı zamanda söz dizimi olarak da zordur. Genellikle alt cümleler içeren uzun cümleler kısalara oranla daha zor anlaşılır. Örneğin aşağıdaki ilk ifadenin ikincisine göre daha karmaşık bir söz dizimi vardır. Explain clearly using at least three different reasons or drawing three diagrams why the web site www.ingilizcebilgi.com is advantegeous in language learning.
Explain clearly why the web site www.ingilizcebilgi.com is advantegeous in language learning. Give at least three reasons or draw three diagrams.

İsimleştirme (Nominalization):

İsimleştirme İngilizceyi ikinci yabancı dil olarak öğrenen (ESL students) kişilere zorluk oluşturan bir durumdur. Daha çok akademik yazılarda kullanılır. Bir fiili isimleştirerek ifade etme şeklinde yapılır:
In your answer you should consider the effect of heat loss .
Consideration should be given in your answer to the effect of heat loss.

Çok anlamlılık (Polysemy):

Çok anlamlı kelimeler de anlamayı zorlaştıran bir diğer nedendir. Bu sorun daha çok bir kişinin kelimenin bir anlamını öğrenip diğer anlamlarını bilmediği durumlarda ortaya çıkar.
Mesela “solution” kelimesi matematikte cevap anlamına geldiği gibi kimyada “çözelti” anlamına da gelebilir. Aynı şekilde “volume” kelimesi ses kuvveti anlamına geldiği gibi yerine göre hacim ve cilt anlamına da gelebilir. Örneğin:
You can see the answer in the second volume of the book.

Karmaşık isim grupları (Complex noun groups):

Söz dizimi açısından akademik okumalardaki bir diğer zorluk da karmaşık isim guruplarıdır.
Mesela aşağıdaki gibi “system” kelimesi kendinden önce gelen üç kelime ile tanımlandığı gibi aynı kelime arkasından gelen sıfat cümlesi (relative clause) ile de tanımlanmıştır. Örnek:
He invented a rudimentary binary data-transmission system intended to be operable over distances of more than 10 meters.

Gelişmiş uyum(Advanced cohesion):

Uyum(cohesion), yazarların cümleleri ve ifadeleri birbirine anlamlı bir şekilde bağlama biçimidir. Fakat acemice bir yazı anlamayı zorlaştıracak şekilde birbiriyle irtibatsız olabilir. Aşağıdaki örneğe bakın:
John bought a red pencil and Mary a blue one.
John bought a red pencil and Mary bought a blue pencil.

Kalitesiz yazı (Poor Writing):

Okumada zorluklara sebep olan son neden kalitesiz yazılardır. Burada kastedilen noktalama işaretlerinin olmaması yada yanlış kullanımı, fikirlerin organize edilmeden verilmesidir. Noktalama işaretleri uygun, fikirleri organize edilmiş bir yazı daha kolay anlaşılır.

İngilizce Okuma Teknikleri Nelerdir?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın