Definecilik Nedir? Bilinmesi Gereken Herşey!

 Definecilik Nedir? Bilinmesi Gereken Herşey!

Definecilik nedir? Konuyu her yönüyle detaylı bir şekilde ele aldık. Definecilik yapmadan önce bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.

Define Nedir?

Define, örneğin para,mücevher,altın ve gümüş gibi değerli eşyaların toprak altında veya güvenli bir yerde saklanması gibi tanımlanabilir. Tabii bu saklanan eşyaların define kabul edilebilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmiş olması, yeniden keşfedilmiş olması gerekir. Bir gömü popüler inançların önemli bir parçasıdır.Popüler anlayışa göre insanlar gömdükleri eşyaları daha sonra tekrar kullanmak için saklarlar.

Bugünkü dönemimizde define bulanlar  mutlaka yetkili makamlara haber vermek zorundadır. Zimmete geçirme gayesi olmadığı sürece saklama ağır suç teşkil etmemektedir. Define, içine gömüldüğü veya saklandığı gayr-i menkul veya menkulün sahibinin mülkü olur. Yasalara göre defineyi bulana devlet tarafından bir miktar ödeme yapılmaktadır.

Define Nasıl Oluşur?

1-Dönemin Zenginlerinin Gömüsü

Eski tarihlerde insanlar servetlerini güvence altına almak ihtiyacı duymuşlardır.Bu da insanları  servetlerinin bir kısmın toprak altına gömmeye sevketmiştir.Eski tarihlerde servetlerin saklanacağı ve korunacağı bir banka bulunmadığı için, insanlar güvenliklerini kendileri sağlamak zorunda kalmışlardır. Özellikler kırsal kesimlerde evleri güvenli olmayan zenginler servetlerinin bir kısmını toprağa gömerek sakladılar. Bazı nedenlerden doları bu servetlerden bir kısmı kullanılamadan toprak altında kaldı. Ölüm, doğal afet,bulaşı hastalıklar,serveti gömen kişilerin bazı nedenlerden dolayı bulunduğu bölgeyi terke tmesi,çıkan savaşlar bu nedenler sayılabilir. Toprak altından sahibi haricinde çıkarılan gömüler kanuni yolla elde edilmediği için yasaktır.

2-Savaş Sırasında Gömüler Ganimetler

Çıkan savaşlar sırasında bir yeri işgal altına alan asker o yörenin insanlarının malına mülküne el koymuştur. İşgalciler alabildiklerini almış. Tabii bu işgalcilerde birbirlerinden gizlice rahat bir şekilde  harcamak ve arkadaşlarına kaptırmamak için geçici süreyle ganimetleri toprak altına saklamışlardır. Bunlardan bir kısmı hala torak altındadır yada günümüzde bir şekilde karşıma kazılar sırasında çıkmaktadır.

3-Ülke Yöneticilerinin Gömüleri

Ülke halkından toplanan paralar yada devlete ait servetler,ülkenin menfaaiti için krallar,prensler,valiler ve diğer yöneticiler tarafından toprağa gömülüyordu.Gömülme sebeplerinin başlıca nedenlerinden bir kaçı şu şekilde idi, servetin kötü amaçlı siyasilerin eline geçmesini engellemek, devletin başka devlet tarafından işgal edilme korkusundan,eşkiyalar dan korumak amaçlı toprak altına saklandı.Buradaki amaç yönetimden ayrılınca ailesiyle, yakınlarıyla rahat bir hayat geçirebilmek için.

4-Dini Gömüler

Üç büyük dinden öncede  insanlar öldükten sonra tekrar dirileceğine inanırdı.Dirildikten sonra o dünyada kendilerine gerekli olacak malzemeleri eşyaları yanlarında bulunsun diye gömülürken özel eşyaları ve servetlerinin bir kısmı ile gömülürlerdi.Tabi bazı dini inanışlarda her ne kadar öldükten sonra dirilişe inanmayanlar dahi olsa o bölgenin adeti ölen kişileri özel eşyalarıyla gömmek bir adetti. Ölen kiş zenginse mezarı da o şekilde zengin görüntü ve içi servet dolu olurdu.Bugüne kadar Ülkemizde Höyüklerdeçok miktarda değerli altın gümüş gibi çeşitli madenlerden yapılmış eşyalar bulunmuştur.

5-Eşkiya Gömüleri

Yöre halkının evlerini basıp malına el koyan, yolardan geçen kervanların eşyaları çalan eşkiyalar bu çaldıkları malları dağlarda  ve toprakta bir yerlere saklamışlardır.Bu sakladıkları ganimetleri tekrar bulabilmek içinde çevresine ve yöreye bir çok işaret bırakmışlardır.

Definecilik Nedir?

Definecilik,bir çok bilgi gereksinimi  içermektedir. Arkeoloji bilgisi,kazı,mezarlar,tümülüsler,gömü tuzakları gibi. Definecilik tesadüfen kral mezarlarının içerisindeki mücevherleri insanların gözleriyle  görmesi ve bunları almasıyla  ile başlamıştır. Define arama söylentiler,haritalar, eşkiya belgelerinin incelenip bu bilgi eşliğinde define aranması çok başka boyutlara geçmiştir.

Günümüz teknolojisinden yararlanmaya başlayan defineciler, internet sitelerinin form kısımlarımdan bilgi alışverişi yaparak, işaretler hakkında bilgi edinerek, ve define dedektörleri satın alarak veya kiralayarak defineciliği daha ileri bir adıma atmıştır.

Ancak günümüz definecileri her şeyi gözü kapalı girdiği için zaman ve bir çok maddi kayba uğramışlardır. Ülkemizde yaklaşık olarak 15 milyona yakın insan definecilikle uğraşmaktadır.Bunlardan bir kısmı defineyi bulsa dahi ya aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı hiç biri nasibini alamamış yada yapılan kaçak kazılar sırasında göçük altında kalarak can vermiştir. Bir çok bulunan definede kaçak yolla ülke sınırları dışına çıkarılmıştır. Bilinçsiz yapılan kazılar esnasında doğa çok zarara uğramıştır. Bu yüzden doğada iyi bir gözlem yapı, tarihi bilip,işaretleri iyi yorumlayıp ayrıca teknolojik dedektör ve gpr sistemlerinden yararlanılması geride kalan yeraltındaki gömülere rahat bir şekilde ulaşmayı sağlayacağı kesindir.

Bir definecide bulunması gereken araç ve gereçler.

 • Öncelikle bir alan tarama cihazı
 • Yeraltı görüntüleme cihazı
 • Kazma,kürek
 • Balyoz,Murç,Keski
 • Emniyet Şapkası
 • Sicim
 • Gaz Maskesi
 • Kova,elek
 • El Feneri
 • Herşeyden önce Kazı iznin alınmış olması.

Bu araç ve gereçler can güvenliği ve sağlıklı bir kazı yapmayı sağlayacaktır.

Saha Araştırması Nasıl Yapılır?

Kazı yapmaya başlamadan önce,define aranacak yerin tarihini ve coğrafik durumunu iyi araştırmak  ve bulguları iyi değerlendirmek gerekir. Tarihten bugüne kadar insanlar yaşadıkları yerlerde bir takım izler bırakırlar. Doğanın orjinalliğine yapılan her bir müdahale bir iz oluşturur. Bu izlerin üzerinden ne zaman geçerse geçsin bulunduğu ortama göre mutlaka bir farklılık oluşturur. Bu farklılkları şu şekilde anlarız.

El değmiş yerler yani orjinalliği bozulmuş yerler üzerinde yetişen bitkinin boyu,gövdelerinin kalınlığı ,köklerinin kalınlığı orjinallere göre daha farklı olur, toprak daha yumuşak ve kazılabilir durumdadır.Yani mutlaka buraya bir insan eli değmiştir. Kayaların üzerinde oluşan yosunlar açık renkli ve tazedir.

Şahısların mezarları veya kayalara oyularak yapılan mezarlar dikkatle incelenmeli, bu yerlerin sonradan yapılıp kapandığı kayaların etrafında oluşan beyaz ve yeşim tırak renkten anlaşılır.

Kış mevsiminde karın çok yağdığı  dönemlerde saha araştırması yapmak oldukça kolaydır ve genellikle bir başarı sağlanır..Toprak altından yeryüzüne sızan gazlar karın daha çabuk erimesine ve karın tutmasına engel olur.

Define aramak kolay bir iş değildir. Bu işe girişirken mutlaka geniş bir bilgi birimi şarttır.

 • Yöreye ait tarihsel bilgi
 • İşaretler hakkında bilgi
 • Zaman ve izlenecek yolu iyi tespit etmek
 • Hava şartlarını değerlendirmek
 • Coğrafi yapıyı bilmek
 • O bölgenin geçirmiş olduğu depremleri,su baskınlarını,sel,toprak kayması gibi afetleri incelemek

Kazı Tekniği Nasıl Olmalı?

Toprak, bir kitabı okuyup anlamak,onu çevirmek,kullanmadan öncede beyinde değerlendirmesini yapmak gibi bir bilgidir. Ancak bunu sağlıklı ve doğru yorumlayabilmek için belirli bir eğitim aşamasından geçmek gerekir.bu yüzden kazı yapmak son derece zor ve sorumluluk isteyen bir olaydır.

Bu sorumluluğu gerçekleştirmek için her geçen gün kazı teknikleri biraz daha gelişmiştir.Bunlardan en önemlisi kazı yapılacak yerin tabakası doğru bir şekilde analiz edilmelidir.

İnsan elinin değdiği yerler orjinal halinden çıkmış jeolojik bir durum almıştır. üzerinden b elli bir zaman geçen yüzeyler ,açılmış çukurlar ve benzeri yerler insanların müdahalesi sonuncunda bir farklılık göstermiştir.İnsan elin değdiği yerler ne kadar zaman geçerse geçsin mutlaka o farklılıklar göze çarpacaktır.Aradığınız şeyler insanlar tarafından oluşturulan katmanlar içinde olur. bu nedenle katmanlar çok iyi incelenmelidir.

İnsanların müdahalesi sonucunda oluşan izler, doğadaki o noktanın rengi,yapısı,orjinal görüntüsü mutlaka tahribata uğramıştır.

Kazı öncesinde yapılacak en önemli işler, amacınızın ne olduğunu belirlemek,uygulayacağınız yöntem hakkında çalışma yapmak,geniş bir program yapmak. Yasal,parasal sorunlar çözülmeden bir kazıya başlamak doğru değildir. Çünkü amacı, yöntemi doğru saptanmış bir çalışmanın başarısı oldukça yüksektir. Başarısız olma o denli az olacaktır. Hangi tarihe ait olursa olsun bir kazıya ancak bütün değerlendirmeler yapıldıktan sonra başlanmalıdır.

Bir kazının maliyeti ne denli çok yada az olur olsun değişmeyen şey toprağı kazabilmek için gereksinim duyulan aletlerdi. Bunların en başında da kazma,kürek,çapa ve mala gelmektedir. Modern kazılar sırasında kullanılan en yararlı aletler ise, ince uçlu ve keskin kenarlı malalarla, bir ucu sivri bir ucu keskin küçük çapalardır. Mala daha çok kazma işi için kullanılır, kazma işinde fazla iş görmez. Bu türde küçük aletler karışık tabaklanmaları izlemek ya da eserlerin yerlerini doğru olarak saptamak daha kolaydır. Kazılar sırasında devamlı olarak kazma ve kürek gibi büyük aletlerle çalışılması sakıncalıdır. Dar alanlarda  kazılan ve incelenmesi biten toprak küçük kürek ya da faraşlarla kovalara doldurularak dışarı çıkarılır.

Kazılan toprağın incelenmesinde gösterilecek özen kazılan tabakaya göre azalıp çoğalabilir. Fazla önem taşımayan tabakalara aşırı dikkat harcamak zaman ve maddi israftır. Kimi tabaka kuru ya da sulu eleklerden geçirilebilecek denli titiz bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Elek gözlerinin boyu mm ile cm arasında değişebilir.

Her kazı alanında ele geçirilecek buluntuların güvenliği açısından ahşap, plastik vb. dayanıklı maddelerden yapılmış kutular bulunmalı ve çıkarılan eserler kayıtları yapıldıktan sonra kazı evine taşınmalıdır.

Can Güvenliği

Defineyi ararken, kazı işlemi esnasında mutlaka toprak çökmesine karşı önlem alınmalıdır. Topraktan çıkacak herhangi bir gaza maruz kalmamak için gaz maskesi mutlaka bulundurulmalıdır. Gömü bulunduğunda çıplak elle temastan kaçınılmalıdır.Buluntu kapalı alanda ise mutlaka o alan havalandırılmalıdır.Ondan sonra içeriye girilmelir. İçeriye girerken de zehirli gazlara maruz kalmamak için maske takmak gerekir. Gömü ve yanındaki eşyalar yada madenler büyük ihtimal okside maruz kalmış olabilir. Ayrıca mezarlardaki eşyalar zehirle temas ettirilmiş olabilir. Can güvenliği açısından her zaman plastik eldiven ve gaz maskesi sürekli yanınızda bulundurmanız ve gömüye karşı oluşacak heyecanı yenmek lazım.Herhangi bir kazada derhal en yakın sağlık kurumlarına hızla ulaşılması gerekir. Kazı yapılan alanlarda çalışma alanı kapalı bir alan ise yukarıdan düşecek herhangi bir kütleye karşı gereken  bütün önlemler alınmalı, alınmadığı takdirle büyük bir ihtimalle ölümle sonuçlanabilir.

Ayrıca yılan ve böcek zehirlenmelerine karşılık en yakın sağlık kurumuna en hızlı şekilde ulaşacak imkanlar bulunmalı.Yaralanmalar ve zehirlenmeye karşın mutlaka ilkyardım bilginizin olması şarttır.

Definecinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Definecinin birinci derecedeki sorumluluğu; Devletine ve tarihine karşı olan sorumluluğudur. Bu nedenle Ülkemizin tarihi dokusunu korumalı ve tahribata engel olmalıdır.
 • Yasalara Karşı Sorumluluğu ; Defineci Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasalarına uymalı, kaçak kazı,kaçak eser alım satım, aracı olma gibi fiiliyatlardan uzak durmalıdır, Yasal zorunluluklar yerine getirilmeden kazı yapmamalıdır.
 • Ailesine Karşı Sorumluluğu : Yasalara uymalı, kazı esnasında can güvenliğini almalıdır. Definecilik geçim sağlama kaynağı olmayıp, asil geçim işini terk edip definecilik yapmamalı, hobi şeklinde yapmalıdır.
 • Tarihi Eserlere Karşı Sorumluluğu : Kazı esnasında sadece çil çil altın çıkmaz beraberinde bir takım tarihi eserde çıkabilir, bunlar para etmez mantığı ile kırıp yok etmemeli, kazıda bulduğu her türlü eseri mahalindeki müzeye teslim etmelidir.
 • Ekip Arkadaşlarına Karşı Sorumluluk : Defineci çalışma ve araştırma esnasında ekip üyelerine karşı sorumluluk taşımalı tamahkar ve bencil olmamalı, verilen görevi zamanında ve başarılı bir şekilde yerine getirmelidir.
 • Çalışma Yöntemi Sorumluluğu : Tüm çalışmalarından bilimsel yöntemleri kullanmalı, zaman ve maddi kayıplara neden olmamalı, yüzeysel bulguları yok etmemeli ve kırmamalıdır. Can güvenliğini sağlamalıdır.

Kazı Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?

SAYI: 02.5-713.1 KONU:
…………… ili, …………….. ilçesi,……………. Bucağı,………….. …..köyü,…………….. yöresinde kroki ve fotoğraflarla belirtilen yerde define aramak isteyen …………………… ‘na 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. ve 50. maddeleri uyarınca aşağıdaki koşullara uyulmak kaydı ile define arama ruhsatı verilmiştir.
1- Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük
ve İçişleri Bakardan temsilcisi gözetiminde yapılır.
2- Define aranacak yeri incelemeye gelecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve
İçişleri Bakanları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı
tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.
3- Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masrafların tahmini tutan, ilgili
müze müdürlüğünce tespit edilir.
4- Define arama ruhsatı, başkasına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Aynı şahsa aynı süre içinde birden fazla yerde define arama izni verilmez. Define araması, aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabi afetlerden dolayı, bu süre içinde arama bitirilmezse, ruhsatname süresi, bir defaya mahsus olmak üzere, mülki amirce, en çok bir ay daha uzatılır.
5- Define aramasının, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, ilgililerce durdurulması halinde; arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.
7- Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığı’nca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.
8- Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.
a) Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya,
b) özel ya da tüzel kişilere ait yerde bulunmuşsa %40’ı arayıcıya, %10’nu ise mülk sahibine verilir.
 
  
9- Define arama çalışmaları görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanlığa gönderilir.
Madde 11- Define araması, define aranacak yere en yalcın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.SAYI: 02.5-713.1
KONU:
…………… ili, …………….. ilçesi,……………. Bucağı,………….. …..köyü,…………….. yöresinde kroki ve fotoğraflarla belirtilen yerde define aramak isteyen …………………… ‘na 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. ve 50. maddeleri uyarınca aşağıdaki koşullara uyulmak kaydı ile define arama ruhsatı verilmiştir.
1- Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakardan temsilcisi gözetiminde yapılır.
2- Define aranacak yeri incelemeye gelecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve
İçişleri Bakanları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı
tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.
3- Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masrafların tahmini tutan, ilgili
müze müdürlüğünce tespit edilir.
4- Define arama ruhsatı, başkasına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Aynı şahsa aynı süre içinde birden fazla yerde define arama izni verilmez. Define araması, aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabi afetlerden dolayı, bu süre içinde arama bitirilmezse, ruhsatname süresi, bir defaya mahsus olmak üzere, mülki amirce, en çok bir ay daha uzatılır.
5- Define aramasının, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, ilgililerce durdurulması halinde; arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.
7- Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığı’nca geçer akçe

olarak değeri tespit edilir.
8- Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.
a) Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya,
b) özel ya da tüzel kişilere ait yerde bulunmuşsa %40’ı arayıcıya, %10’nu ise mülk sahibine verilir.
9- Define arama çalışmaları görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanlığa gönderilir.
Madde 11- Define araması, define aranacak yere en yalcın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
Kazı Ruhsatı

Yönetmelikler Neler?

Resmi Gazete 27 Ocak 1984 – Sayı:18294 Amaç Madde1: Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.
Kapsam Madde2: Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak Madde3: Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun’un 6 ve 50 nci maddeleriyle, Medeni Kanun’un 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Kısaltmalar Madde4: Bu yönetmelikte geçen: “Bakanlık”, “Kültür ve Turizm Bakanlığını, “Müze”; Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, ifade eder.
Müracaat Madde5: Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.
Madde6:Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.
Madde7: a)Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,
b)Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
c)Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
d)Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir.
Madde8: Define aranacak yer 100 m2yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.
Madde9:Mülki amir, define aranacak yerin 2683 sayılı Kanun’un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tesbit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığını, en yakın müze müdürlüğüne tesbit ettirir.
Madde10: Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdide define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.
Madde11: Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
Genel Hükümler
Madde12: Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.
Madde13:Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tesbit edilir.
Madde14:Define arama yerini incelemeye gidicek müze ihtisas elemanın harcırahı önceden 12 ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır.
Müze Müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.
Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlileri verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para aracıya iade edilir.
Madde15:Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tesbit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.
Madde16:Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.
Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.
Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.
Madde17: Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.
Madde18: Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si aracıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, %40’ı aracıya, %10’u ise mülk sahibine verilir.
Kaldırılan Hükümler Madde19: 14 Eylül 1973 gün ve 14855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Define Araştırılması İle İlgili Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde20:Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde21: Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
Definecilik Nedir?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın