Canlıları Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 Canlıları Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ekosistem de canlıları etkileyen faktörler nelerdir bu faktörler ile ilgili bilgi aktaracağız ancak ilk olarak ekosistem nedir,

Ekosistem; Ekosistem bir bölgede bulunan canlıların birbirleri ile aynı yaşamı sürdürmeleri ve o yaşamı sürdürdükleri bölgedeki cansız varlıklar ile ilişkilerinin oluşturduğu topluluğa ekosistem denilmektedir.
Ekosistemde canlıları etkileyen faktörler sırasıyla şunlardır;

Biyotik Faktörler

tüm canlıların yaşamlarını devam ettirdikleri ve devam ettirebilmeleri için belirli koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar topluluğuna abiyotik faktörler denilmektedir. Her canlı her ortamda ve çevrede yaşayamaz.

Işık

Hepimiz yaşamının bağlı olduğu ışık ve ışınları ile yaşamımızı sürdürdüğümüz enerji kaynağımız güneştir. Güneş dünyaya ışın ve ışık gönderir. Her canlı kendisine gerektiği kadar bu ışın ve ışıklardan faydalanır. Genellikle canlılar kategorisindeki bitkiler güneş ışınlarını fotosentez için kullanmaktadır.

Canlıların yaşam yerlerinin belirlenmesi o bölgeye güneş ışınlarının ne kadar miktarda geldiği belirlemektedir. Her canlının güneş ışınına karşı tepkisi farklıdır. Kimi canlılar fazla güneş ışını ile yaşamını sürdürmektedir kimi canlı ise çok az miktarda güneş ışını istemektedir. Çoğu canlı her mevsimde farklı bölgelere göç ederek yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte güneş ışınları canlılar için hem çoğalma hem de düzenli olarak yaşayıp göç etmeleri için oldukça önem taşımaktadır.

Sıcaklık

Sıcaklık denildiğinde hepimizin aklına sadece hava sıcaklığı gelmemelidir. Sıcaklık aslında yaşamımızı devam ettirmemiz için çok önemli bir faktördür. Canlıların başta bitkiler olmak üzere sıcaklığa oldukça ihtiyaçları vardır. Çünkü sıcaklık canlıları hem fiziksel hem de biyolojik olarak etkilemektedir. bitki ve hayvanların dış görünüşünden boyuna, kilosuna ve tipine kadar her ölçüde etkilemektedir.

Mevsimler değişikliklerle beraber havalarda sürekli olarak değişmektedir. Çoğu hayvan sıcaklıktan dolayı göç etmek zorunda kalmaktadır. Hatta kış uykusu adı verdiğimiz uzun süreli uykuya neden olmaktadır.

İklim

İklim mevsimlerin uzun süre etkili olduğu ve belirli aralıklarla meydana gelen atmosfer koşullarına denilmektedir. İklim bulunduğu bölgenin koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin iklimin belirlenmesinde o bölgenin coğrafi konumu, dağların sıralanışı, deniz seviyesinin yüksekliği ve denize olan uzaklığı dahil etkilemektedir.

Toprak

Toprak dediğimiz faktöre çürümüş bitki ve ölmüş hayvan atıklarından parçalanmış kaya ve belirli minerallerden oluşmaktadır. Toprak bitkilerin gelişmesi için çok önemlidir. Toprağın verimliliğinin kaybedilmemesi için toprak tipine uygun ekim yapılmalıdır.

Bitkiler enerjilerini topraktan alır, hayvanlar ise bazı böcek türü ve bitkileri yiyerek alır.

Su

Canlıların dağılışını en fazla etkileyen faktörlerden en önemlisi sudur. Su özellikle de bölgelere bitkinin yayılışını etkilemektedir. yağışın çok olduğu bölgelerde ormanlar bulunmaktadır. yağışın olmadığı ve kurak olan bölgelerde de genellikle tek kullanımlık daha doğrusu sadece bir yıl kullanabileceğiniz ve tohumla ekilerek ortaya çıkan bitkiler yer alır. Bitkiler için su olmazsa olmazdır. Bitkiler tüm güçlerini ve verimliliğini sudan almaktadır. Bitkiler sulanarak besinlerini alırla hayvanlar ise bitkileri yiyerek içerisindeki sudan beslenirler yada direk olarak su ile beslenirler.

Biyolojik Faktörler

Ekosistem içerisinde bulunan tüm canlıların hepsine biyotik faktör denilmektedir. Ekosistem içerisinde bulunan canlıların devamı için biyotik faktörler son derece önem taşımaktadır.

Üreticiler

Belli bitki ve hayvanları yetiştirerek inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürüp kendi besinlerini kendi imkanlarıyla üreten canlılara üretici denilmektedir. Üreticilerin yapmış olduğu üretimleri sayesinde atmosferde bulunan oksijen ve karbon dioksit dengesinin korunmasında büyük rol oynarlar.

Tüketiciler

Besin ihtiyaçlarını hazır bir şekilde dışardan giderenlere tüketiciler denilmektedir. Hayvan, mantar ve bazı bakteriler tüketici grubundadır.

Ayrıştırıcılar

Tüm ölü canlıların kalıntılarını ve organik moleküllerini inorganik moleküllere parçalayan organizmalara ayrıştırıcılar denilmektedir. Bakteri ve mantarla buna örnek gösterilebilir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın