Arşimet Kimdir? Hayatı, Eserleri, Buluşları Ve İcatları Nelerdir?

 Arşimet Kimdir? Hayatı, Eserleri, Buluşları Ve İcatları Nelerdir?

Arşimet Kimdir? MÖ 287 ve MÖ 212 seneleri arasında yaşadığı düşünülen Arşimet, hidrostatiğin ve mekaniğin temellerini atan ilk fizikçidir ve matematikçi, filozof, astronom ile mühendistir. Var olan en eski kaynaklara göre yaşamış olduğu yer o zamanlar Yunanlara ait olan Sicilya adasında yer alan Siracusa isminde bir şehirdir.

Arşimet yaşadığı yıllar boyunca devamlı süren savaş ortamlarından ötürü ne kadar doğduğu ili terk etmek zorunda kalmış olsa da daha sonra tekrardan doğduğu şehir Siracusa’ya dönmüştür ve burada hayata gözlerini yummuştur.

Sicilya adasının etrafını kaplayan Akdeniz’de o dönemlerde sık sık devam eden Roma, Yunan ve aynı zamanda da Kartacalılar savaşları bu bölgede yaşayan insanların deniz savaşları hususunda tecrübe edinmesine ve her an ölüm tehdidi ile yaşamaya alışmalarına sebep olmuştur.

Arşimet’in Çocukluk ve Gençlik Dönemi

Bu çok önemli bilim insanının ailesinden söz edelim. Günümüze kadar ulaşan en eski yazılı belgelerden tahmin edilebileceği üzere, Arşimet’in babası da tıpkı onun gibi bir Astronom’du ve adı Phidias idi. Bazı kaynaklarda Arşimet’in soylu bir aileden gelmiş olduğu hatta o dönemin Siracusa Kralı olan Hierro ile akrabalığı bulunduğundan da bahsedilmektedir.

On iki yaşındayken İskenderiye’ye gitmiştir ve İskenderiye’de başladığı eğitim hayatı süresince ünlü matematikçi Oklit’in öğrencisi olan Arşimet aynı senelerde yine ünlü matematikçi Konon ile arkadaş olmuştur. Eğitiminin bitmesinden dolayı memleketi Sicilya adasına dönmüştür. Fakat yinede eğitim hayatı boyunca arkadaş olduğu pek çok kişi ile yazışmalarına devam etmiştir.

Bu yazışmaların bir bölümü bir eser olarak toparlanarak günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bu mektuplarda Arşimet o dönemlerde üzerine çok düşündüğü küre ile silindir hacminin hesaplanması konusu ile ilgili yapmış olduğu araştırmaları arkadaşlarıyla paylaşmıştır ve çalışmalarının sonucunda da keşfetmiş olduğu formülleri yazılı bir şekilde onlara göndermiştir.

Arşimet’in yaşadığı dönemlerde sık sık devam eden savaşlar Arşimet’in bir matematikçi veya bilim adamı olarak tanınmasından çok bir mucit olarak tanınmasına sebep olmuştur. Bütün halk onun Romalılar karşısında kullanmış olduğu başarılı icatlarını konuşmaktaydı ve Arşimet’in esasen üzerinde çalıştığı konular ile matematik ile ilgili yaptığı buluşlar pek bilinmiyordu.

Arşimet’in halk arasında namının yayılmasında sebep olan en önemli olaylardan birisi de o dönemin kralı Hierro’nun Kral Ptolemy adına yaptırmış olduğu gemiyi, geminin o zamana kadar Sicilya adasında üretilen en büyük gemi olmasından dolayı bir türlü suya indirememesinin sonucu olarak Arşimet’den yardım istemesi ile olmuştur. Bu gemiyi çok ufak bir insan kuvveti harcayarak suya ulaştırmayı başaran bir düzenek kurduran Arşimet’in adı bu olaydan sonra, önce kendi memleketinde daha sonra da bütün Sicilya’da duyulmuştur.

Arşimet’in bilinen önemli icatlarından bir diğeri de Arşimet vidasıdır. Arşimet vidası Nil sularının taşmasından dolayı şehirlerini su basan Mısırlılar için icat edilmiştir. Arşimet vidası sistemiyle Mısırlılar taşan Nil sularını kontrol altına almayı başarmışlardır.

Geçmişten Günümüze Eserleri

Önceden de yazdığımız gibi Arşimet’in en büyük yazılı eserleri başka matematikçi arkadaşlarıyla yapmış olduğu yazılı görüşmelerin bir eser haline getirilmesinin sonucunda doğmuştur. Bu yazılı eserlerin toplam 9 tanesinin 2000 sene sonrasında günümüzde halen saklandığı bilinir.

MS 8. ve 9. Yüz yılda bu yazıtların Arapça diline çevrilmesiyle Arşimet’in yapmış olduğu araştırmalar gün yüzüne çıkmayı başarabilmiştir ve matematik alanında büyük gelişmelere yol açmıştır. En önemli eserlerinden bir başkası olan “Yöntem” adlı eser ise ne yazık ki 19. Yüz yıla kadar gün yüzüne çıkamamıştır fakat 19. Yüz yılda tekrardan incelenip açıklık kazanmıştır.

Arşimet Mekanik, Geometri, Matematik ile daha pek çok farklı bilim dallarında buluşlar yapmıştır ve bunlardan en önemlilerini sıralayacak olursak, ilk başta mekanik alanda yapmış olduğu denge prensibidir. (İki tarafa asılmış olan aynı ağırlığa sahip cisimler dengede kalır, eşit ağırlıkta olmayan ağırlıklarsa f1 • a = f2 • b koşulunun sağlanmasıyla yine dengede kalır.) Bu buluşundan sonra Arşimet’in “Bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım” sözü çok ünlü olmuştur.

Geometri alanında yaptığı pek çok araştırma ve buluşlardan en önemlileriyse bir kürenin yüz ölçümünün 4r2 olarak, hacminin ise 4/3 r3 eşit olduğunu kanıtlamasıdır. Dairenin alanını hesaplarken pi’nin değerini yaklaşık olarak bulmuştur ve bu çalışmalarının sonucunda ise suyun kaldırma gücünün cismin öz kütle çapı ile alakalı olduğunu keşfetmiştir.

Matematik ile ilgili yaptığı araştırmalar kendisinden 2000 yıl sonra gelişmeye başlayacak İntegral ile Diferansiyel Denklemleri hesaplamalarında çok önemli bir yardımcı görevi üstlenmiştir. Bulduğu sonsuz küçükler hesabı ile modern matematikte Newton ve Leibniz gibi büyük bilim adamlarının çalışmalarının temelini oluşturmuştur.

Arşimet dengesi olarak da adının verilmiş olduğu sıvıların dengesi kanunuysa Hidrostatik ile ilgili yapmış olduğu en önemli çalışmalardan birisidir. Suyun içine batmış maddelerin kendi ağırlıkları kadar su kaybettirdiklerini bulan Arşimet’in, Eureka! Yani Buldum, buldum diye bağırarak yıkandığı yerden çıplak olarak dışarı çıktığı söylenmektedir.

Arşimet’in Yazılı Eserleri İse Şu Şekilde Sıralanabilir

  • Denge Üzerine 2 Cilt
  • İkinci Derecede Paraboller
  • Küre ve Silindir Yüzeyi Üzerine 2 cilt
  • Spiraller Üzerine
  • Konoidler Üzerine
  • Yüzen Cisimler Üzerine 2 Cilt
  • Dairenin Ölçülmesi
  • Sandreckone
  • Mekanik Teoremler Yöntemi
Arşimet Kimdir?

Arşimet ne zaman yaşadı?

Arşimet (Archimedes), M.Ö. 287 – 212 yılları arasında yaşamış Sicilya doğumlu Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın babası da Arşimet‘tir.

Arşimet prensibi nasıl bulundu?

Arşimet, kendi adıyla tanınan “sıvıların dengesi kanununu” da bulmuştur. Suya batırılan bir cismin taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini fark ederek hamamdan “eureka” (buldum, buldum) diye haykırarak çırıl çıplak dışarı fırlaması, onunla ilgili en çok bilinen bir hikâyedir.

Arşimet tüketme yöntemi nedir?

Tüketme yöntemi olarak bilinen yöntem; bilinen geometrik şekillerin birleştirilmesiyle bir alanın ya da hacmin yaklaşık bir tahmini değerinin elde edilmesine dayanmaktadır. Arşimet bu Tüketme Yöntemini kullanarak bugün 3,14 olarak bildiğimiz pi sayısının 22/7 değerini bulmuştur

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın