Albert Einstein Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları Ve İcatları

 Albert Einstein Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları Ve İcatları

Deha kelimesiyle eşanlamlı olan Albert Einstein, 1999’da dünyanın önde gelen fizikçileri tarafından tarihteki en büyük ve en önemli fizikçi seçilmesiyle dikkat çekti. Daha detaylı bilgi eklemek uygun olacaktır.

14 Mart 1879’da Urum’da doğdu. Urum, o zamanlar Alman İmparatorluğunun bir parçasıydı. Hayatı kolayca anlatabilenler tanınmış bilim adamları değil, ancak eğitim hayatına bir Katolik okulunda başlama fırsatına sahip olabilir ve eğitim hayatına 9,5 yaşından beri Luitpold Gymnasium’da devam ettiğini söyler. Bu okulda modern dil, matematik ve coğrafya gibi derslerde önemli başarılar elde etti. Aynı zamanda Kant, Öklid ve Pitagolas gibi düşünür ve matematikçilerin kitaplarını okuyarak matematikçinin teoremini kanıtlamayı başardı.

Aile yönetimi 1894’te iflas etti. Ailesi İtalya’ya taşındı ve Albert Einstein okulunu bitirmek için Almanya’da kaldı. Ancak sinirleri çok uzun süre tutulamadı ve altı ay sonra ailesiyle İtalya’ya geri döndü. Bir süre orada yaşadı. Ertesi yıl giriş sınavında şansını deneyen İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü müdürünün tavsiyesi üzerine İsviçre’de bir liseye girdi. Çünkü giriş sınavında fizik, matematik gibi alanlarda çok yüksek notlar almasına rağmen diğer branşlardaki sınavları geçememiştir.

1900’de teknik okuldan mezun oldu, 1896’da liseden mezun oldu, tekrar giriş sınavına girdi ve sonuç olarak kabul edildi. Okuldan mezun olduktan sonra uzun süre iş aradı. Eğitim veya benzeri bir iş bulamayınca 1902 yılında bir tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Bern Patent Ofisi’nde çalışmaya başladı.

Albert Einstein Kimdir?

1908’de Bern Üniversitesi’nde öğretmenlik mesleğine devam etti. Patent Ofisi’ndeki çalışmaları ve artan itibarı sayesinde konumunu buldu. Her iki görevi de 1909’da bıraktı. 1911’de profesör oldu ve 1914’te bir Alman yüksek öğretim kurumunda profesör ve yönetici olarak çalıştı. Böylece tekrar geri geldi. 1921’de fotoelektrik etkiyi açıkladığı için Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı.

1933’te Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiğinde, Almanya’nın Yahudilerin göreve gelmesini yasakladığını öğrendi. Avrupa’ya döndüğünde, Belçika ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde birkaç ay kaldı ve ardından sonsuza kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 18 Nisan 1955’te ölene kadar burada yaşadı. Einstein iki kez evlendi ve ilk evliliğinden beri iki oğlu var.

Albert Einstein’ın Buluşları Nelerdir?

Albert Einstein’ın buluşları modern bilimin gelişmesi için oldukça katkı sağlamıştır. Bilimin kabul ettiği Albert Einstein buluşları madde madde aşağıda yazmaktadır.

  • Özel Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi)
  • Genel Görelilik Kuramı (Kütle çekiminin Geometrik Kuramı)
  • Kütle Enerji Denkliği
  • Fotoelektrik Etkisi
  • Brown Hareketi ve İstatistiksel Fizik (Atom ve moleküllerin büyüklüğünün hesaplanması)
  • Kuantum Fiziği ve Belirsizlik İlkesi
  • Bose-Einstein İstatistiği
  • Özel Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi)

Albert Einstein, Özel Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi) ile Newton’un herkes için aynı olan ve her mekânda aynı işleyen “mutlak zaman” fikrini yıkıp, uzaklık ile zaman kavramının gözlemleyen kişiye bağlı şekilde değişebileceğini iddia etmiştir.

Bu kurama göre, Işık hızından daha hızlı bir cisim yoktur ve ışık hızına ulaşıldığı zaman zamanın durması gerekmektedir. Hızlanan cisimlerin boyları kısalır ve hızlanan cisimler için zaman daha yavaş ilerlemeye başlar.
Genel Görelilik Kuramı (Kütle Çekimin Geometrik Kuramı)

Genel Görelilik Kuramı, Kütle Çekiminin Geometrik Kuramı olarak da karşımıza çıkar. Ünlü bilim adamının bu teorisine göre kütle çekimi uzay ve zaman ya da uzay zamanda hesaplanabilirliğinin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.

Kütle Enerji Denkliği

Kütle Enerji Denkliğiyle ünlü fizikçi Albert Einstein daha önce kütle ile enerji arasında kurulamayan bir bağ kurmuş ve enerjinin maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpımına eşit olduğunu iddia etmişti. E=MC2 formülüyle Einstein,  1905 senesinde çağdaş bilimin temellerini atmıştır.

Fotoelektrik Etkisi

Fotoelektrik Etkisi ile Albert Einstein 1921senesinde Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır. Bu kurama göre, belirli bir kaynaktan yayılan ışık veya elektromanyetik dalgalar, bir madde yüzeyine düştüğü zaman (sıvı, gaz, metal gibi) elektronlar yayar. Yayılan bu elektronlara, fotoelektron denilir.

Brown Hareketi ve İstatistiksel Fizik

Brown Hareketiyle Einstein, Robert Brown’ın gözlemine açıklık getirmişti. İskoç bilim adamı, polenlerin su içinde rastgele gelişen sıçramalar ile hareket halinde olduklarını mikroskopları ile gözlemlemiş, ancak bu konuya açıklık getirememişti.

Bilim adamı, molekül büyüklüğüyle hareket arasındaki matematiksel ilişkiyi saptayıp, atom ile moleküllerin büyüklüğünü hesaplamayı mümkün hale getirmiştir.

Kuantum Fiziği ve Belirsizlik İlkesi

Kuantum Fiziği ve Belirsizlik İlkesiyle bilim adamı, zaman ve enerjinin aynı anda doğru olarak saptanamayacağı gerçeğini belirtmiştir.

Bose-Einstein İstatistiği

1925 senesinde Einstein ile Hint Fizikçi ile birlikte yaptığı çalışma ile yoğun bir şekilde yer alan gaz kütlesinin, mutlak 0 derece sıcaklığına düşürüldüğünde, atomların kendilerine ait olan özellikleri kaybederek tek bir dev atom haline geleceği sonucuna varmışlardı.

Bilim adamı, Hint fizikçinin fotonlar için kullanmış olduğu yöntemleri ayırt edilemez parçacıklar için genelleştirmiştir ve yapmış olduğu çalışmalar sonucu etkileşime girmeyen parçalardan meydana gelen bozon gazının bir tek kuantum haline yoğuşabileceğini ortaya koymuştur.

Albert Einstein İcatları

Albert Einstein kendi zamanında üretilen dolapları beğenmemekteydi. Almanya’nın Berlin şehrinde bir ailenin hatalı bir buzdolabı yüzünden öldüğünü öğrendiği zaman elektriksiz çalışan bir buzdolabı yapmaya karar vermiştir, ancak maddi imkânsızlıklar yüzünden üretim aşamasına geçemediği için Albert Einstein’ın icadı olamadı.

Albert Einstein Kimdir?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın